01

Veikimas

Kraunant drėgnus grūdus į džiovinimo bokštą, „Sukup“ įjungiama barstyklė, maišymo įranga, ventiliatorius ir šildytuvas. Pradedamas maišymo ir džiovinimo procesas. Šildytuvas generuoja apie 50 ºC vidutinę temperatūrą ir iš lauko siurbiamo ir į bokštą paduodamo oro temperatūrą pakelia apie 12 ºC. Toks procesas iki 30–35 % sumažina santykinę oro drėgmę. Į bokštą patenka labai daug sauso, tačiau nekaršto oro. Apačioje esantys džiūstantys grūdai keliami į viršų ir maišosi su drėgnais grūdais. Visas drėgnas oras pašalinamas per ventiliacines angas ir pakrovimo liuką.

02

Naudojimas

03

Naudojimas ir valdymas

03

Naudojimas ir valdymas